Hissəvi Sazişlərdə iştirak

Hissəvi Sazişlər

Hissəvi Sazişlər beynəlxalq müqavilələr deyil, sadəcə təşkilat daxilində xüsusi bir əməkdaşlıq formasıdır. Bu mexanizm Avropa Şurası maraqlı üzv dövlətləri tərəfindən müəyyən sahədə fəaliyyətin dəstəklənməsinə imkan verir.

Nizamnamə baxımından, hissəvi saziş təşkilatın digər proqram fəaliyyətləri ilə eyni şəkildə davam etdirilir, lakin öz büdcəsi və sazişin üzvləri tərəfindən təyin olunan iş metodları olur 

Azərbaycan Avropa Şurasının aşağıdakı hissəvi sazişlərində iştirak edir:

  • Narkotiklər və Asılılıqlar üzrə Beynəlxalq Əməkdaşlıq Qrupu (Pompidu Qrupu)
  • Böyük Təbii və Texnoloji Fəlakətlərin Qarşısının Alınması, Qorunma və Yardımın Təşkili üzrə Əməkdaşlıq qrupu (EUR-OPA)
  • Qlobal Qarşılıqlı Asılılıq və Həmrəylik üzrə Avropa Mərkəzi (Şimal-Cənub Mərkəzi)
  • Gənclik Kartı vasitəsi ilə Gənclərin Mobilliyi haqqında hissəvi saziş (Youth Card)
  • İdman üzrə genişləndirilmiş hissəvi sazış (EPAS)
  • Mədəni marşrutlar üzrə genişləndirilmiş hissəvi saziş (EPA)
  • Hüquq vasitəsilə Demokratiya üzrə Avropa Komissiyası (Venesiya Komissiyası)
  • Korrupsiyaya Qarşı Dövlətlər Qrupu (GRECO)

 

 

Yenilənib: 16.05.2022

 

 

 

Arxiv üzrə axtarış